Kontaktné údaje

Ing. Michal Hrčka, PhD.
Tel.: 0905 838 507
e-mail: igeo@igeo.sk

Ing. Martin Mičuda
Tel.: 0908 919 129
e-mail: martin.micuda@gmail.com

iGEO s.r.o.
Bernolákova 27
034 01 Ružomberok

IČO: 44 388 446
IČ DPH: SK2022682332