Integrovaný merací systém Trimble I.S. Rover:

Totálna stanica Trimble S6 Robotic:

Trimble S6 Robotic

Jednomužný merací systém najvyššej presnosti – ovládanie prístroja z výtyčky.

MAGDRIVE servo pohon spolu so systémom SUREPOINT pre dosiahnutie najpresnejších výsledkov merania.

Technológia AUTOLOCK pre veľmi presné automatické cielenie s presnosťou lepšou ako 2 mm/300 m.

Technológia MULTITRACK pre automatické sledovanie hranola.

Vhodný pre najpresnejšie práce v inžinierskej geodézii.

Uhlová presnosť 2” (podľa DIN 18723), presnosť merania dĺžok 1mm + 2ppm (podľa ISO17123-4).

Špeciálne programové vybavenie pre výstavbu líniových stavieb.

GNSS prijímač Trimble R8 GNSS:

Trimble S6 Robotic

Trojfrekvenčný geodetický GNSS prijímač pracujúci s družicovým systémom NAVSTAR GPS, GLONASS a Galileo.

Trimble R-Track technológia, Trimble Maxwell 6 chip s 220 kanálmi.

Presnosť pri statickom meraní: Horizontal 3mm + 0.1ppm RMS, Vertical 3.5mm + 0.4ppm RMS.

Presnosť pri kinematickom alebo RTK meraní: Horizontal 10mm + 1ppm RMS, Vertical 20mm + 1ppm RMS.

Pripojenie na sieť permanentných staníc SK-POS.

Umožňuje prácu oboch systémov spolu v reálnom čase.

Kombinuje najmodernejšie a najpresnejšie geodetické prístroje súčasnosti.

Digitálny nivelačný prístroj Trimble DiNi 0.3mm/km s príslušenstvom:

Trimble S6 Robotic

Štandardná presnosť 0.3mm/km zodpovedá 1 km obojstrannej nivelácie podľa DIN 18723.